Schoolvisie

Onze schoolvisie is gebaseerd op het pedagogisch project.

Elk kind staat centraal

Leefwereld van het kind
Ons onderwijs vertrekt vanuit de leefwereld van elk kind. We bouwen hierop verder zodat de kinderen hun blik verruimen en de wereld rondom hen beter begrijpen.
Dit doen we door thematisch te werken. 

Actief en creatief
We zijn een actieve school waar kinderen de handen uit de mouwen mogen steken: exploreren, experimenteren, onderzoeken, knutselen, tekenen, schilderen, zingen, dansen, toneel spelen, … Alle creatieve aspecten van een kind komen aan bod.
We gaan naar theater, musea, organiseren workshops op school, …

Zorgzaam
Wij zijn een zorgzame school met aandacht voor het welbevinden van kinderen, ouders en iedereen die betrokken is bij onze school.

Voelen kinderen zich goed?

Hebben ze een positief zelfbeeld?

Zijn ze gemotiveerd?

Nemen ze initiatief?
De uitgangspunten van onze zorgvisie:

 • De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal.
 • De ondersteuningsbehoeften van de leerkracht worden in kaart gebracht.
 • De context is belangrijk: het kind, de ouders, de klas, de leerkracht, de school, … alles is in wisselwerking met elkaar.
 • Aandacht voor de positieve en sterke kanten van het kind.
 • Leerkrachten, ouders, kind en CLB participeren als partners en vanuit hun eigen deskundigheid.
 • Er wordt doelgericht, systematisch en transparant gewerkt.

Onze school is een kleine samenleving

Hartelijke omgang met elkaar
Wij zijn een open en warme school. De omgang is hartelijk. Wij roepen niet. We luisteren naar elkaar en houden rekening met elkaar. De school is een veilige omgeving waar alle kinderen zich thuis voelen.

Respect en openheid

Wij gaan een open en respectvolle dialoog aan met ouders. We kijken er naar uit om samen met u te reflecteren over een sterke toekomst voor onze school.

Verbondenheid
Wij zijn een betrokken school waar verbondenheid is tussen kinderen, leerkrachten, ouders en de schoolomgeving.

Samenleven

Samenleven kan alleen als de kinderen en de ouders respect tonen voor:

 • het materiaal dat ze krijgen van de school
 • de andere kinderen
 • het leerkrachtenteam en de directeur
 • het werk van het poetspersoneel
 • de ouders
 • het gemeentebestuur 

Nederlandstalig

In onze school is de onderwijstaal het Nederlands.

Wij hebben respect voor alle talen die onze kinderen spreken.
We verwachten een engagement van de kinderen en de ouders om binnen het schoolgebeuren het Nederlands als omgangstaal te gebruiken.
In het belang van het kind is het belangrijk dat we elkaar goed begrijpen. We zijn altijd bereid een extra woordje uitleg te geven.

We bouwen aan de toekomst

Democratisch

Samen maken we school. Inspraak en participatie zijn belangrijk.

Duurzaam
Wij zijn een duurzame en afvalarme school.

In de praktische organisatie van de school en in onze lessen besteden we hier extra aandacht aan. We bouwen aan de toekomst.