Kosten

Kosteloos
Alle leerboeken, schriften en schoolmateriaal worden gratis voorzien.

Bijdrageregeling
Toezicht.

Er is een korting voor broers en zussen of een tussenkomst door het OCMW mogelijk.

Opvang
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Ochtend € 10,15/jaar € 10,15/jaar € 10,15/jaar € 10,15/jaar € 10,15/jaar
Middag

Inwoner van Schaarbeek € 30,45/jaar

Niet van Schaarbeek € 50,75

Inwoner van Schaarbeek € 30,45/jaar

Niet van Schaarbeek € 50,75

€ 80,20/jaar

Inwoner van Schaarbeek € 30,45/jaar

Niet van Schaarbeek € 50,75

Inwoner van Schaarbeek € 30,45/jaar

Niet van Schaarbeek € 50,75

Avond € 25/jaar € 40/jaar   € 40/jaar € 40/jaar

 

Gespreide betaling is mogelijk. 

Toezicht op schoolvrije dagen € 5,25/dag. Jaarlijks forfait voor alle vakanties. (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, 30 juni): € 104,60

Gezond-tussendoortje-abonnement: €5
Culturele activiteiten en uitstappen

  • Kleuters: 2 + 3-jarigen: 28 euro, 4-jarigen: 38 euro, 5-jarigen en leerplichtige kleuters: 45 euro
  • Lagere school: maximum €  85/jaar

Waaronder het zwemmen: 

  • eerste leerjaar gaat gratis zwemmen
  • vanaf tweede leerjaar kost het zwemmen €1,70

Betalingen

In het begin van elke maand krijgt u een factuur met een afrekening van de voorafgaande maand voor de buitenschoolse opvang en het fruitabonnement. Per trimester krijgt u een factuur voor de cuturele activiteiten en uitstappen en de meerdaagse actviteiten. U bent steeds welkom voor een gesprek bij de directeur indien er betalingsmogelijkheden zijn. We zoeken samen een oplossing.

Turnen en zwemmen
Op de dag van de turnles draagt je kleuter gemakkelijke kledij.
De kinderen van het 1ste leerjaar hebben een zwempak of zwembroek, een zwemzak, een handdoek en een badmuts nodig.
Voor de turnles hebben de kinderen witte turnpantoffels, een turnbroekje en een wit T-shirt nodig.

Schooltoelage 
U kan een schooltoelage van de overheid krijgen: 

  • Kleuter: vast bedrag van 94,98 euro
  • Lager onderwijs: 106,86 euro tot 160,28 euro

U kan hiervoor een formulier aanvragen op het secretariaat.
Meer info? www.schooltoelagen.be
Indien nodig helpen wij u bij het invullen van dit formulier