De brief - project 'Mag ik meedoen?'

afbeelding van kathiamiserez

Ons nieuw project kreeg vorm toen juf Aynur plots de klas binnen kwam. Er was post voor ons! 

Een enveloppe en een pakje met een witte pluim... Van wie? Dat wisten toen nog niet.

We deden de enveloppe open. Er zat een brief in: "Ik zoek een vriend. Ik wil bij jullie club. Mag ik meedoen?"
Maar wie schrijft ons deze brief? En wat is een club? Dat wisten toen ook nog niet. 

We gingen meteen aan de slag.
- We schreven een brief terug.
- We maakten een brainstorm over wat een vriend is en wat een club zou kunnen zijn.

We kregen snel antwoord en het pakje was wel degelijk voor ons. Het was een boek. 
Het gaat over Eend die op zoek is naar een vriend. Maar zowel bij Leeuw, bij Slang als bij Olifant mag hij er niet bij horen. 
Wat zou Eend nu kunnen doen? 
- We verzonnen elk een vervolg van het verhaal. Prachtige resultaten kwamen naar boven!
- We maakten zelf verschillende clubs: de Zwart witte clubs, de zware club, de huizen koeien club,... 

Het vervolg van het verhaal werd nadien voorgelezen. 
Eend richt zijn eigen club en weet je wat? Iedereen hoort erbij! Dat vinden we super fijn.

We kijken al uit naar volgende week.

 

De brief