22/04 om 18u PARTICIPATIE-avond SPEELPLAATS Grote BOSSTRAAT

Wij Krieken worden wild enthousiast als we aan onze nieuwe school en buitenruimte denken.

Met het pedagogisch team zetten we de krijtlijnen uit voor onze visie op spelen.

We willen samen met onze leerlingen, ouders, partners en buren invulling geven aan onze visie.

Wil u mee nadenken over inrichting en gebruik? Neem dan deel aan onze participatieavond op 22 april om 18u. Meld u even aan via dit formulier. Noteer of u Nederlands, Frans, Engels of Turks spreekt zodat we voor de nodige vertaling kunnen zorgen.

Onze visie op spelen?

We vertrekken vanuit ons pedagogisch project:

  • Elke kind staat centraal

Onze speelplaats moet rijk zijn aan variatie, een plek voor:
- spel en avontuur
- rust en geborgenheid
- natuur
- experiment en exploratie

  • Onze school als kleine samenleving

Een gedeelde plek met gedeelde verantwoordelijkheid voor jong en oud.
Brede verbondenheid binnen en buiten de school.

  • We bouwen aan de toekomst

Als duurzame school willen we een speelplaats die goed is voor de gezondheid én voor het leefmilieu.

We zijn op school om te leren en zien de speelplaats als een verruiming van het klaslokaal: een inspirerende leeromgeving.

Wij denken aan: klimbomen, bijenhotels, buurtcompost, modderkeuken, verschillende soorten planten en bomen, buitenklas, hanghoekjes, ruimte om te rennen, repaircafé voor kapot speelplaatsspeelgoed, lees- en gezelschapsspelletjeshoek, verbinding met ons franstalige buren, waar hekken worden omgetoverd tot wipplank, praattafel, pingpongtafel, schaak- en dambord, ..., glijbaan vanaf het dak :-) (wilde dromen mogen), moestuin, ...

Welkom om mee na te denken!
De architecten geven tevens een woordje toelichting.

Tot 22 april.
Fijne vakantie

De Krieken