Mens Erger Je Niet ...

afbeelding van janis

Mens Erger Je Niet!

Doe dat maar eens, als je geen 6 kan rollen.

Veel zuchten, veel wachten, veel oogrollen, veel hopen, veel lachen, veel supporteren, ...

Wacht eens... Dat zijn allemaal WERKwoorden, preciés wat wij oefenden met dit spel.